MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że od stycznia 2018r. odpady będ± odbierane według nowego harmonogramu

Prosimy bardzo o zapoznanie się z przekazanymi poniżej nowymi harmonogramami odbioru odpadów. Harmonogramy te zostan± dostarczone do Państwa w najbliższym czasie w formie papierowej.
W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci lub niejasno¶ci prosimy o kontakt telefoniczny:
MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Dyspozytorzy tel.: 17 8613031, 17 8613032
MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Biuro Obsługi Klienta tel.: 17 8613036
TRANSFORMERS Biuro Obsługi Klienta tel.: 17 8634518