To warto wiedzieć

Rok 1955 - 28 miotlarzy dbało o czystość i porządek na ulicach i placach Rzeszowa;

Rok 1957 - miotlarze otrzymali ręczne wózki JAPONKI; do wywozu śmieci służyło 12 zaprzęgów konnych; ostatni gniady opuścił firmę w 1962;

Rok 1960 - cudem techniki nazwano samochody bezpylne SKODA z mechanicznym załadunkiem śmieci gromadzonych uprzednio w kubłach;

Rok 1971 - na rzeszowskich ulicach pojawiła się uliczna zamiatarka samobieżna prod. ZSRR. W 1974 zakupiono w Austrii trzy zamiatarki chodników;

Rok 1973 - MPGK stało się zarządcą nowego Cmentarza Komunalnego na Wilkowyi;

Rok 1975 - Rzeszów dysponował 8 szaletami publicznymi obsługiwanymi przez MPGK, a także łaźnią miejską przy ul. Szopena;

Rok 1990 - Ruszyło składowisko odpadów w Kozodrzy (gm. Ostrów), 47 km od Rzeszowa. Po wysypiskach przy Lwowskiej, Rejtana a następnie w Rogoźnicy, to już chyba ostanie wysypisko dla wojewódzkiego miasta (jest już zapełnione w 3/5, ma być zamknięte w 2015 roku). Kolejnym etapem zagospodarowania rzeszowskich śmieci powinna być spalarnia odpadów komunalnych;

Rok 2003 - Rozpoczęcie budowy Hali Przeładunku Odpadów przy ul.Ciepłowniczej 11.

Rok 2005 - Budowa magazynu piasku i soli przy ul. Ciepłowniczej 11 - tzw. IGLO

Rok 2008 - Zakończenie budowy Zakładu Utylizacji Odpadów, Rozbudowa Hali Przeładunku Odpadów

Rok 2010 - Uruchomienie dużej sortowni odpadów przy ul. Ciepłowniczej; to I etap rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK.

Rok 2011 - Obchody 60-Lecia MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Wydanie pamiątkowej publikacji działalności firmy w latach 1951-2011.

Rok 2013 - Od 1 lipca 2013 r. zaczyna obowiązywać ustawa śmieciowa, która przenosi na gminy obowiązek odbierania odpadów od mieszkańców. W mieście powstaje Wydział Gospodarki Komunalnej a Spółka MPGK-Rzeszów SP. z o.o. zaczyna startować w przetargach na wywóz i utylizację odpadów w Rzeszowie i okolicznych Gminach.

Rok 2018 - Oddana zostaje do użytku Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii w Elektrociepłowni Rzeszów. Otrzymuje również status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - wszystkie okoliczne gminy maja obowiązek dostarczania odpadów do RIPOK.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (0 17) 8613000, 8613001

e-mail: