To warto wiedzieć

Rok 1955 - 28 miotlarzy dbało o czystość i porządek na ulicach i placach Rzeszowa;

Rok 1957 - miotlarze otrzymali ręczne wózki JAPONKI; do wywozu śmieci służyło 12 zaprzęgów konnych; ostatni gniady opuścił firmę w 1962;

Rok 1960 - cudem techniki nazwano samochody bezpylne SKODA z mechanicznym załadunkiem śmieci gromadzonych uprzednio w kubłach;

Rok 1971 - na rzeszowskich ulicach pojawiła się uliczna zamiatarka samobieżna prod. ZSRR. W 1974 zakupiono w Austrii trzy zamiatarki chodników;

Rok 1973 - MPGK stało się zarządcą nowego Cmentarza Komunalnego na Wilkowyi;

Rok 1975 - Rzeszów dysponował 8 szaletami publicznymi obsługiwanymi przez MPGK, a także łaźnią miejską przy ul. Szopena;

Rok 1990 - ruszyło składowisko odpadów w Kozodrzy (gm. Ostrów), 47 km od Rzeszowa. Po wysypiskach przy Lwowskiej, Rejtana a następnie w Rogoźnicy, to już chyba ostanie wysypisko dla wojewódzkiego miasta (jest już zapełnione w 3/5, ma być zamknięte w 2015 roku). Kolejnym etapem zagospodarowania rzeszowskich śmieci powinna być spalarnia odpadów komunalnych;

Rok 2008 - uruchomienie dużej sortowni odpadów przy ul. Ciepłowniczej; to I etap rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (0 17) 8613000, 8613001

e-mail: