MPGK w liczbach

30 000 ton odpadów - taka jest roczna przepustowość nowej sortowni śmieci MPGK. Zda egzamin jeśli rzeszowianinie zechcą nam pomóc i będą sortować odpady przynajmniej na tzw. mokre i suche;

142 zł to cena składowania w 2008 roku w Kozodrzy 1 tony odpadów. Stawka ta, w myśl dyrektyw UE, będzie rosła, aby skłonić mieszkańców do segregacji i ograniczenia masy śmieci trafiających na składowiska;

200 ha rzeszowskich parków, zieleńców i zieleni przyulicznej jest pod opieką 60 - osobowej załogi Zakładu Zieleni MPGK;

387 km dróg (w granicach miasta) odśnieżają ekipy naszej firmy. 220 km dróg (posiadających krawężniki) objętych jest mechanicznym zamiataniem i czyszczeniem;

200 ton plastiku (popularnych petów) uda się zebrać w br. do żółtych pojemników w ramach selektywnej zbiórki surowców wtórnych;

300 ampli z pięknymi pelargoniami kaskadowymi zdobi latem rzeszowskie latarnie;

1000 kolorowych pojemników zwanych "dzwonami" jest do dyspozycji mieszkańców miasta na tzw. poletkach ekologicznych;

23 metry średnicy i 8 m wysokości liczy rzeszowskie igloo - zimowy magazyn piasku i soli w bazie MPGK przy Ciepłowniczej;

320 kg śmieci na rok przypada statystycznie na jednego rzeszowianina. W 2007 roku na wysypisko w Kozdrzy wywieziono ok. 50 tys. ton.

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (0 17) 8613000, 8613001

e-mail: