Herb Gmina Rzeszów

 

Szanowni Mieszkańcy Rzeszowa
Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu świadczyć będziemy na rzecz Gminy Miasto Rzeszów, usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. We wskazanych dniach odbioru odpadów komunalnych prosimy o udostępnianie pojemników lub worków najpóźniej do godziny 6.00. Ułatwi nam to należyte i terminowe wykonanie usługi.

 

INFORMACJE NA ROK 2023

 

Wywóz Odpadów - harmonogram dla mieszkańców miasta Rzeszowa Aplikacja PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów dla mieszkańców miasta Rzeszowa Zasady Segregacji WGK Punkty sprzedaży worków na odpady zielone