Herb Gmina Trzebownisko Informacje dla mieszkańców gminy Trzebownisko

 

Znajdziecie tutaj Państwo informację przekazane przez gminę do MPGK, dotyczące odbioru odpadów, odnośniki do harmonogramów wywozu oraz inne aktualne wiadomości dotyczące Państwa gminy. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w gminie lub na jej stronie interetowej

 

Informacje na I połowę roku 2018

  • Harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości zamieszkałych na II połowę roku 2018r. plik w formacie PDF

 

Szanowni Państwo

W ramach świadczonej usługi odbioru odpadów komunalnych dostępny będzie dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W punkcie zlokalizowanym przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie przyjmowane będą nieodpłatnie selektywnie zbierane następujące rodzaje odpadów komunalnych;

  • zużyte akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstwa domowego w ilości do 1,0 m3/miesiąc,
  • szkło okienne w ilości do 0,2 m3/rok,
  • zużyte opony,
  • chemikalia

PSZOK dla Mieszkańców Gminy Trzebownisko czynny w godzinach 10:00 - 18:00 w dniach:

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
3 , 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 09, 23 06, 20