Informacja FIRMY - Miasto Rzeszów

 

KOMUNIKAT - BIAŁA LISTA

 

         Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (w szczególności podmioty prowadzące działalność wytwórczą, handlową, budowlaną, usługową, podmioty administracji), którzy otrzymali zawiadomienie z Urzędu Miasta Rzeszowa, o wygaśnięciu z dniem 1 stycznia 2020r. zobowiązania Gminy Miasta Rzeszowa, odnośnie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę.
         MPGK-Rzeszów Sp. z o. o. odbierająca odpady komunalne, w imieniu Gminy Miasta Rzeszowa w roku 2019, wyraża gotowość kontynuowania odbioru odpadów komunalnych (na nowych zasadach, po podpisaniu umowy) z terenu nieruchomości wyłączonych z gminnego systemu odbioru odpadów.
         Od zainteresowanych oczekujemy niezwłocznego przesłania podpisanej umowy zamieszczonej poniżej.
W celu usprawnienia procesu zawierania umów z firmami w roku 2020, prosimy o przesłanie wszelkich danych na adres e-mail:mpgk@mpgk.pl