KOMRES - kompost poprawiający właściwości gleby

 

MPGK - Rzeszów SP z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, a jednocześnie proekologicznym rozwiązaniom zagospodarowania i recyklingu odpadów biodegradowalnych (trawa, liście itp.) pragnie zaproponować produkt powstały w wyniku przetworzenia odpadów biodegradowalnych, przekazywanych przez naszych klientów. Skoszona trawa, suche rośliny, liście stanowią materiał, który w kontrolowanym procesie kompostowania zmienia się w pełnowartościowy produkt organiczny o nazwie KOMRES. Można go stosować na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach o małej zawartości substancji organicznej co wyraźnie wpływa na polepszenie jej struktury. KOMRES przeznaczony jest do poprawy parametrów fizycznych i chemicznych gleb w uprawie roślin ozdobnych (rabatowych) i trawników. Może być stosowany jako komponent do produkcji substratów przeznaczonych do uprawy doniczkowej roślin ozdobnych oraz do rekultywacji terenów zdegradowanych.

 

KOMRES jako środek poprawiający właściwości gleby uzyskał pozytywną opinię Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach i został dopuszczony do powszechnego stosowania Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.08.2016 r. znak : MRiRW Nr G-581/16.

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08.08.2016 r. znak : MRiRW Nr G-581/16.
oraz załącznik "Instrukcja stosowania i przechowywania środka poprawiającego Właściwości gleby pn."KOMRES""

 

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA

KOMRES dostępny jest luzem w cenie 40zł (brutto) 1/tona

Sprzedaż produktu KOMRES odbywa się w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 11, Rzeszów.

Szczegółowe informacje w zakresie sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby KOMRES uzyskają Państwo:

  • pod nr tel. 17 86 13 031, 17 86 13 032, 17 87 31 588, 17 86 13 000
  • wysyłając zapytanie na adres e-mail : paulina.sadej@mpgk.pl