Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o
al. gen. Władysława Sikorskiego 428
35-304 Rzeszów

 

  Oferuje usługi
 1. Wywoz Odpadów Komunalnych
  tel: (17) 8613031, (17) 8613032
 2. Oczyszczenie ulic i jezdni
  tel: (17) 8508007
 3. Budowa i konserwacja zieleni
  tel: (17) 8534773, 8535079
 4. Usługi cmentarne i pogrzebowe
  Biuro Cmentarza komunalnego Wilkowyja
  tel: (17) 8535348, tel. kom. 601402991
 
Przyjęcia stron odbywają się w środy w godzinach od 10:00 do 12:00
Telefony:
Prezes Zarządu - (17) 8613001
Główny Księgowy - (17) 8613006
Centrala - (17) 8613000, 8613001
FAX: - (17) 8613003

e-mail:

Konto Bankowe
PKO Bank Polski
Nr 22102043910000690201971902

citibank handlowy
O/Rzeszów
Nr 82103012500000000061124201

NIP:813-00-09-854

S±d Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Numer Rej. 0000003171
Wysokość Kapitału Zakładowego: 2.952.000,00 PLN
Numer BDO: 000016352

Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: