Informacja dla klientów PSZOK


MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że w roku 2021r. odpady będą odbierane w PSZOK (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów) przy ul.Ciepłowniczej 11 oraz al. gen. W.Sikorskiego 428

Z uwagi na trwający stan epidemii i związane z tym zagrożenia, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe zasady korzystania z PSZOK-ów, obowiązujące do odwołania:

 1. Na terenie PSZOK-u będziemy obsługiwać jednocześnie max dwóch klientów. Reszta klientów zobowiązana jest czekać w kolejce poza terenem PSZOK-u.
 2. Odpady do PSZOK-u może dostarczyć tylko i wyłącznie 1 osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność 2 osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOKU z dziećmi).
 3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK muszą mieć:
  • zakryte przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, usta i nos,
  • na rękach rękawiczki ochronne.
  Spełnienie tych wymogów warunkuje wpuszczenie na teren PSZOK-u.
 4. Obsługa PSZOK-u wskaże kontener gdzie klienci winni samodzielnie zdeponować dostarczone, posegregowane odpady. Pracownicy PSZOK, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, nie mogą udzielać żadnej pomocy przy umieszczaniu odpadów w kontenerach.
 5. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK-u po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone zasady spowodują dodatkowe utrudnienia, niemniej jednak, ich wprowadzenie jest naszym zdaniem konieczne w celu zapewnienia minimum bezpieczeństwa dla Państwa jak i naszych pracowników.

Ze względu na dodatkowe zasady i ograniczenia przebywania osób na terenie PSZOK’ów uprzejmie prosimy o wcześniejsze przygotowanie posegregowanych odpadów w taki sposób by ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

Regulamin Pszok jak i wzór upoważniania dostępne są w informacjach dla Gminy Miasto Rzeszów (Szybki Link)

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny:
MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Dyspozytorzy tel.: 17 8613031, 17 8613032
MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Biuro Obsługi Klienta tel.: 17 8613036
Infolinia Wydziału Gospodarki Komunalnej tel.: 17 7889900