Informacja dla klientów PSZOK


MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, że od stycznia 2019r. odpady będ± odbierane w PSZOK (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów) według nowych zasad.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z przekazanymi poniżej informacjami dotyczącymi PSZOK.

W przypadku jakichkolwiek w±tpliwo¶ci lub niejasno¶ci prosimy o kontakt telefoniczny:
MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Dyspozytorzy tel.: 17 8613031, 17 8613032
MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. Biuro Obsługi Klienta tel.: 17 8613036
Infolinia Wydziału Gospodarki Komunalnej tel.: 17 7889900