ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 28 kwietnia 2020r. wznawiamy odbiór odpadów w Punktach Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych (PSZOK), zbieranych na terenach nieruchomości objętych gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych, na zasadach określonych w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Z uwagi na występujący stan epidemii i związane z tym zagrożenia, zmuszeni jesteśmy wprowadzić dodatkowe zasady korzystania z PSZOK-ów, obowiązujące do odwołania:

 1. Na terenie PSZOK-u będziemy obsługiwać jednocześnie max dwóch klientów. Reszta klientów zobowiązana jest czekać w kolejce poza terenem PSZOK-u.
 2. Odpady do PSZOK-u może dostarczyć tylko i wyłącznie 1 osoba, chyba że rozładunek wymusza obecność 2 osób (prosimy o nieprzyjeżdżanie na teren PSZOKU z dziećmi).
 3. Osoby dostarczające odpady do PSZOK muszą mieć:
  • zakryte przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, usta i nos,
  • na rękach rękawiczki ochronne.
  Spełnienie tych wymogów warunkuje wpuszczenie na teren PSZOK-u.
 4. Obsługa PSZOK-u wskaże kontener gdzie klienci winni samodzielnie zdeponować dostarczone, posegregowane odpady. Pracownicy PSZOK, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, nie mogą udzielać żadnej pomocy przy umieszczaniu odpadów w kontenerach.
 5. Kolejny klient (pojazd) zostanie wpuszczony na teren PSZOK-u po zakończeniu obsługi poprzedniego klienta.

Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzone zasady spowodują dodatkowe utrudnienia, niemniej jednak, ich wprowadzenie jest naszym zdaniem konieczne w celu zapewnienia minimum bezpieczeństwa dla Państwa jak i naszych pracowników.

Ze względu na dodatkowe zasady i ograniczenia przebywania osób na terenie PSZOK’ów uprzejmie prosimy o wcześniejsze przygotowanie posegregowanych odpadów w taki sposób by ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

 

Za niedogodności przepraszamy

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. informuje:

Związku z sytuacją epidemiologiczną Biuro Obsługi Klienta od dnia 16.03.2020 roku będzie nieczynne do odwołania

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego: (17) 861-30-00, (17) 861-30-01, (17) 861-30-38

listownie lub poprzez poczt± elektroniczną mpgk@mpgk.pl