Lista bieżących przetargów:
 
Nazwa przetargu Termin składania ofert
Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. 2022.06.20
Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. 2022.05.11
Zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2022r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. 2022.05.13
Wykonanie i dostawa pojemników kontenerowych typu KP-10 oraz KP-7 Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu skrzyniowy z HDS Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowych wyprodukowanych w 2021r. 29.10.2021
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2021r. zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej, dostosowanej do pracy z samochodem ciężarowym Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2021 r. zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej dostosowanej do pracy z samochodem ciężarowym. Unieważnienie
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Lista bieżących zapytań ofertowych:
 
Nazwa Oferty Termin składania ofert
Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów: tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych. 2022.04.19


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: