Lista bieżących przetargów:
 
Nazwa przetargu Termin składania ofert
Usługi odbierania i transportu odpadów 2023.02.09
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych ze skrzynią ładunkową zasilanych gazem ziemnym – CNG od autoryzowanego dealera Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022 r. samochodu przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym Ogłoszenie o wyborze oferty
Usługę transportu i załadunku odpadów Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowych ze skrzynią ładunkową zasilanych gazem ziemnym – CNG od autoryzowanego dealera unieważnienie
Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o Ogłoszenie o wyborze oferty
Usługi załadunku odpadów, piasku i soli na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawę soli drogowej niezbrylającej luzem oraz chlorku wapnia płatki w opakowaniach big-bag wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg 2022.09.23
Wykonanie placu przetwarzania odpadów i parkingu pojazdów na działce 251 obr. 217 położonych w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem oraz chlorku wapnia płatki w opakowaniach big-bag wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg 2022.08.03
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3 500 kg Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2022r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym. Ogłoszenie o wyborze oferty
Wykonanie i dostawa pojemników kontenerowych typu KP-10 oraz KP-7 Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do przewozu kontenerów Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu skrzyniowy z HDS Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa worków foliowych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 2 szt. fabrycznie nowych wózków widłowych wyprodukowanych w 2021r. 29.10.2021
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2021r. zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej, dostosowanej do pracy z samochodem ciężarowym Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej wyprodukowanej w 2021 r. zamiatarki elewatorowej, ciągnionej, jednoosiowej dostosowanej do pracy z samochodem ciężarowym. Unieważnienie
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Sp. z o. o Ogłoszenie o wyborze oferty
 
Lista bieżących zapytań ofertowych:
 
Nazwa Oferty Termin składania ofert
Zakup 4 szt. kontenerów KP-14 2022.11.03
Zakup dwóch urządzeń do zbiórki i kruszenia szkła 2022.09.07
Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów: tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych. 2022.04.19


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: