Lista bieżących przetargów:
 
Nazwa przetargu Termin składania ofert
Zakup i dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3 500 kg 2020.07.10
Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 26 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów Ogłoszenie o wyborze oferty
Zakup i dostawa 4 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2020 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Dostawa oleju napędowego dla MPGK-Rzeszów Sp.z o.o. + pytania Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów, piasku i soli na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostaw worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + Pytania Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę pakietów worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + Pytania + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Lista bieżących zapytań ofertowych:
 
Nazwa Oferty Termin składania ofert
Malowanie farbami lateksowymi i olejnymi podłoży z tynków cementowo – wapiennych lub płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach na obiektach należących do MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. 2020.07.10
Remont obiektów na Zakładzie Gospodarki Odpadami w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 11 2020.07.06
Malowanie farbami lateksowymi i olejnymi podłoży z tynków cementowo – wapiennych lub płyt gipsowo – kartonowych w pomieszczeniach na obiektach należących do MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. 2020.06.30
Sprzedaż i dostawę jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego. 2020.06.26
Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych. 2020.05.08
Dostawa pojazdu elektrycznego z platformą do przewozu trumny Zakończono
Zakup używanego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym Zakończono
Zaproszenie do składania ofert na: Usługę odbierania i transportu odpadów Zakończono
Zaproszenie do składania ofert na Usługę transportu odpadów Zakończono


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: