Lista bieżących przetargów:
 
Nazwa przetargu Termin składania ofert
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne 2019.01.30 godz. 10:00
Zakup i dostawa 2 szt. używanych samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej wraz z transportem i rozładunkiem oraz chlorku wapnia z transportem, do zimowego utrzymania dróg + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa 1 szt. używanego samochodu ciężarowego – wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. używanego podwozia samochodu ciężarowego z przeznaczeniem pod zabudowę do odbioru odpadów komunalnych z przednim załadunkiem Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej o działaniu podciśnieniowym + wyjaśnienia treści SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Zakup 2 szt. używanych samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów na odpady komunalne + pytania i odpowiedzi + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty cz.I,II,III,IV
Unieważnienie cz.V
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. używanego samochodu ciężarowego - wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3 500 kg + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi transportu odpadów + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. używanego samochodu przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu trzyosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup paliw płynnych dla MPGK- Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawę soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg wraz z transportem i rozładunkiem + Informacja Unieważnienie postępowania
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 1 szt. używanego samochodu przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu trzyosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. używanej przerzucarki do kompostu + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa zamiatarki + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa zamiatarki w formie leasingu operacyjnego + wyjaśnienia + wyjaśnienia 2 + Informacja Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie BZP
Zakup i dostawa zamiatarki w formie leasingu operacyjnego Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie BZP
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne + Pytania i odpowiedzi + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu + Pytania i odpowiedzi + Pytania i odpowiedzi cz 2 + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Pytania i odpowiedzi cz 3 + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne + Informacja Unieważnienie postępowania czI i czII
Głoszenie o wyborze oferty czIII i czIV
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 15 000 kg, wyposażonego w urządzenie załadowcze HDS i skrzynię ładunkową + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego + Wyjaśnienia (pytania i odpowiedzi) + Zmiana treści SIWZ + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg wraz z transportem i rozładunkiem + Pytania i odpowiedzi Ogłoszenie BZP
Unieważnienie postępowania
Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie + Pytania Informacja
Usługi transportu odpadów + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawę polegającą na zakupie paliw płynnych dla MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. + Pytania i odpowiedzi + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi transportu odpadów + Informacja Unieważnienie postępowania
Dostawa oleju napędowego + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ręczne sortowanie odpadów komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Rzeszowie + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + pytanie i odpowiedź Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18000 kg wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Odbiór odpadów o kodzie 191209 po oddzieleniu frakcji biodegradowalnej + pytania i odpowiedzi Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę używanego samochodu do zbiórki odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup 2 szt. samochodów używanych do zbierania odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + pytanie i odpowiedź Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych dla MPGK- Rzeszów Sp. z o. o + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera + pytanie i odpowiedź Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera + pytania i odpowiedzi Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa fabrycznie nowej posypywarki Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa chlorku wapnia (płatki) do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem + ogloszenie o zmianie ogloszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. + pytania i odpowiedzi + ogłoszenie o zmanie ogloszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa jednej sztuki podwozia samochodu używanego, ciężarowego z przeznaczeniem do zabudowy posypywarki Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera + pytania i odpowiedzi. Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej i chlorku wapnia (płatki) do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem + pytania i odpowiedzi. Część I - Ogłoszenie o wyborze oferty
Część II - Unieważnienie
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Sprzedaż jednej sztuki fabrycznie nowego samochodu osobowego przez autoryzowanego dealera + pytania i odpowiedzi Unieważnienie
Dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnej, kompletnej ładowarki chwytakowej Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawę fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2015 r.samochodu dwuosiowego o dopuszczalnej masie całkowitej 18 000 kg, wyposażonego w żuraw samochodowy oraz hakowe urządzenie do odbioru kontenerów. + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytania i odpowiedzi + sprostowanie Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa szczotek talerzowych i walcowych do zamiatarek mechanicznych Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przyjęcie odpadów w celu dalszego zagospodarowania Ogłoszenie o wyborze oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej + głoszenie o zmienie ogłoszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przyjęcie odpadów w celu dalszego zagospodarowania Ogłoszenie o wyborze oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ochronę w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Zakładu Gospodarki Odpadami przy ul. Ciepłowniczej 11 w Rzeszowie Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne + pytania i odpowiedzi + zmiana treści SIWZ + zmiana terminu składania ofert Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi transportu odpadów Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa talonów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej- Rzeszów sp. z o.o. Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa chlorku wapnia (płatki) do zimowego utrzymania dróg z transportem Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej do zimowego utrzymania dróg z transportem i rozładunkiem Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa polegająca na zakupie paliw płynnych dla MPGK - Rzeszow Sp. z o.o. + pytania + zmiana SIWZ + zmiana umowy Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa oleju napędowego dla MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. + Wyjaśnienia + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa licencji oprogramowania Pakietu Microsoft Office 2013 PL Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o ponownym wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3500 kg + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Modernizacja linii technologicznej przetwarzania odpadów komunalnych + wyjaœnienie SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Transport odpadów o kodzie 200201, 200303, 170101, 170107, 150107 Ogłoszenie o wyborze oferty
Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Wiata na odpady wielkogabarytowe ul. Ciepłownicza 11 w Rzeszowie + pytanie i odpowiedz Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 20 02 01, 20 03 03, 20 01 28, 20 01 21*, 17 01 01, 17 01 07 pochodzšcych ze zbierania odpadów Ogłoszenie o wyborze oferty
Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 20 02 01, 20 03 03, 20 01 28, 20 01 21*, 17 01 01, 17 01 07 pochodzšcych ze zbierania odpadów Ogłoszenie o wyborze oferty
Unieważnienie postępowania Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa użwanego samochodu ciężarowego œmieciarka Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostaw fabrycznie nowych pojemników z tworzywa sztucznego na odpady komunalne + wyjaœnienie SIWZ i Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa szczotek talerzowych i walcowych do zamiatarek mechanicznych + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytanie i odpowiedz Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przyjęcie w celu unieszkodliwienia odpadów o kodzie 20 02 01, 20 03 03, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 21*, 17 01 01, 17 01 07 pochodzšcych ze zbierania odpadów + pytania i odpowiedzi Ogłoszenie o wyborze oferty
Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Transport odpadów o kodzie 200201,200303,170101,170107,150107 + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + wyjaœnienie i modyfikacja treœci SIWZ + Formularz OFERTA po modyfikacji Unieważnienie postępowania
Dostawa licencji oprogramowania Pakietu Microsoft Office 2013 PL Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przyjmowanie odpadów o kodzie 20 02 01, 20 03 03, 20 01 80, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 21*, 17 01 01, 17 01 07 w celu ich zagospodarowania Og?szenie o wyborze oferty
Uniewa?ienie post?owania
Og?szenie o udzielaniu zam?iena
Zakład Utylizacji Odpadów - kompostownia obiekt nr 105 wraz z niezbędn?infrastruktur?techniczn?w Rzeszowie ul. Ciepłownicza 11. + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytania i odpowiedzi + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.2 + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr.3 + pytania i odpowiedzi cd. + wyjaœnienie treœci SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zamówienia publiczne zakończone - Archiwum


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: