Lista bieżących przetargów:
 
Nazwa przetargu Termin składania ofert
Dostawa Talonów + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa Talonów + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Unieważnienie
Dostawa soli drogowej niezbrylającej luzem wraz z transportem i rozładunkiem, chlorku wapnia z transportem, soli workowanej wraz z transportem, do zimowego utrzymania dróg + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 15 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki + informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej max 3 500 kg + Pytania + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne + pytania + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2019 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + pytania + ogloszenie o zmianie ogloszenia + ogloszenie o zmianie ogloszenia Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 3 szt. używanych samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym i trzyosiowym Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon z przeznaczeniem do zabudowy funeralnej + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + zmiana terminu + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa oleju napędowego dla MPGK-Rzeszów Sp. z o. o. + Pytania1 + Pytania2 + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. używanego samochodu ciężarowego - wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3 500 kg + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o. o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 12 000 kg, wyposażonego w urządzenie hakowe do odbioru kontenerów + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 2 szt. fabrycznie nowych wyprodukowanych w 2019 r. samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + zmiana terminu + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + zmiana terminu + Informacja Unieważnienie
Zakup i dostawę worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi transportu odpadów + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawę soli drogowej niezbrylającej wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Przebudowa i rozbudowa budynku ZUPiC przy ul. Cienistej 3 w Rzeszowie - Etap I + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej wraz z transportem i rozładunkiem do zimowego utrzymania dróg + Informacja Unieważnienie
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne + Pytania i odpowiedzi + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 2 szt. używanych samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa soli drogowej niezbrylającej wraz z transportem i rozładunkiem oraz chlorku wapnia z transportem, do zimowego utrzymania dróg + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Dostawa 1 szt. używanego samochodu ciężarowego – wywrotka o dopuszczalnej masie całkowitej 3500 kg Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej posypywarki + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawę 1 szt. używanego podwozia samochodu ciężarowego z przeznaczeniem pod zabudowę do odbioru odpadów komunalnych z przednim załadunkiem Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa 1 szt. fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej o działaniu podciśnieniowym + wyjaśnienia treści SIWZ Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Usługi załadunku odpadów komunalnych oraz materiałów do zwalczania śliskości dróg na samochody będące w dyspozycji MPGK - Rzeszów Sp. z o.o. + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Zakup i dostawa fabrycznie nowych kontenerów na odpady komunalne Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Zakup 2 szt. używanych samochodów przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych z tylnym załadunkiem odpadów na podwoziu dwuosiowym + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty
Ogłoszenie o zawarciu umowy
Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników i kontenerów na odpady komunalne + pytania i odpowiedzi + Informacja Ogłoszenie o wyborze oferty cz.I,II,III,IV
Unieważnienie cz.V
Ogłoszenie o zawarciu umowy


Miejskie Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
- Rzeszów Sp. z o. o.

Telefon (17) 8613000, 8613001

e-mail: