Zapytanie ofertowe - Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych.
Data publikacji: 04.05.2021