Informacje dla mieszkańców miasta Rzeszowa

MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, odpady będą odbierane w PSZOK
(Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów) zlokalizowanych przy:

ul. Ciepłownicza 11

al. gen. W. Sikorskiego 428

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. Dyspozytorzy

17 861 30 31, 17 861 30 32

MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta

17 861 30 36, 17 861 30 38

Infolinia Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Rzeszowa

17 788 99 00

PSZOK dla Rzeszowa

od 01 kwietnia do 31 października

Poniedziałek:ZAMKNIĘTE
Wtorek:OTWARTE w godzinach 10:00 – 18:00
Środa:ZAMKNIĘTE
Czwartek:OTWARTE w godzinach 10:00 – 18:00
Piątek:OTWARTE w godzinach 10:00 – 18:00
Sobota:OTWARTE w godzinach 09:00 – 17:00
Niedziela:ZAMKNIĘTE

Pszok dla Rzeszowa

od 01 listopada do 31 marca

Poniedziałek:ZAMKNIĘTE
Wtorek:OTWARTE w godzinach 10:00 – 18:00
Środa:ZAMKNIĘTE
Czwartek:OTWARTE w godzinach 10:00 – 18:00
Piątek:ZAMKNIĘTE
Sobota:OTWARTE w godzinach 09:00 – 17:00
Niedziela:ZAMKNIĘTE

Prosimy Mieszkańców Rzeszowa o stosowanie się do powyższych dni oraz godzin otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. W pozostałych terminach mieszkańcy nie będą mogli przekazać odpadów do PSZOK

W przypadku, gdy dzień jest ustawowo wolny od pracy PSZOK jest nieczynny

 • Do PSZOK-ów mieszkańcy winni przywozić posegregowane odpady, przygotowane w taki sposób by ich rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.
 • Oddający odpady musi się legitymować dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie miasta Rzeszowa i dowodem tożsamość.
 • Pojazdy przywożące odpady mogą maksymalnie ważyć 3,5t.

Mieszkańcy Rzeszowa niebędący właścicielami posesji lub świadczący jedynie usługi przewozu mogą oddawać odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów jedynie na podstawie jednorazowych upoważnień.

 • Upoważnienie winno mieć wypełnione wszystkie wymagane pola czytelnie.
 • Pracownik PSZOK ma prawo przed przyjęciem odpadów zweryfikować zadeklarowany
  w upoważnieniu rodzaj odpadów jak i ilość, oraz nanieść stosowne poprawki.
 • W razie nieścisłości pracownik przed przyjęciem odpadów będzie kontaktował się z
  właścicielem posesji a w przypadku wątpliwości co do rodzaju lub charakteru
  odpadu niewskazującego jako odpad powstały w gospodarstwie domowym
  przekaże dane upoważnionym organom do kontroli posesji zadeklarowanej
  w upoważnieniu.
Limity roczne na odpady przywożone z Terenu Gminy Miasto Rzeszów w 2023r to:
 • Odpady Budowlane – 5 m3
 • Opony samochodowe – 8 szt. (tylko samochody osobowe)
PSZOK – ul.Ciepłownicza 11
PSZOK – Al.gen.W.Sikorskiego 428