Hektarów terenów zielonych

Zakład Zieleni

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba Zakładu Zieleni

35-065 Rzeszów,
ul. Szpitalna 26

Telefon

(17) 853 50 79

Zakład Zieleni swoimi usługami obejmuje: 110ha terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej parków i zieleńców, 130ha terenów zieleni przyulicznej, 7 ha terenów cmentarzy zamkniętych.

Utrzymuje i pielęgnuje drzewa, krzewy, trawniki i kwietniki. Wiosenne i letnie kwiaty na rabatach to efekt działań miejskich ogrodników. Przypominają zabieganym mieszkańcom o zmieniających się porach roku i wpływają pozytywnie wraz z całą zielenią na ich dobry nastrój

Pracownicy Zakładu Zieleni dbają też o porządek i czystość na obsługiwanych terenach, o ich wyposażenie w ławki, kosze. Wszystkie prace i zabiegi Zakładu Zieleni wokół szaty roślinnej miasta poprawiają jej stan tak, aby jak najlepiej pełniła ona funkcję ekologiczną, ochronną w trudnych dla mieszkańców warunkach miejskich.