Zadaniem Zakładu Zagospodarowania Odpadów jest zbieranie i przetwarzanie odpadów komunalnych zgodnie z uregulowaniami zawartymi w posiadanych zezwoleniach. Zakład dysponuje sortownią odpadów, stacją przeładunku odpadów, kompostownią odpadów zielonych, placami do zbierania o przetwarzania odpadów wraz ze specjalistycznymi maszynami. Odpady dostarczone jak i wywożone z Zakładu są ważone i ewidencjonowane. Corocznie przez Zakład przewija się około 90 000 ton odpadów.

adres

35-322 Rzeszów,
ul. Ciepłownicza 11

Telefon

(17) 873 15 88

Zakład czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 18:00