Zlecenie podstawienia kontenera. (Obowiązuje od 01.05.2023) – W celu zamówienia kontenera za odpłatnością na odpady segregowane należy wypełnić czytelnie zamieszczony obok formularz, podpisać a następnie przesłać go drogą elektronicznie na adres mpgk@mpgk.pl lub do dostarczyć osobiście do siedziby MPGK – Rzeszów Sp. z o.o. przy Al. Gen. W .Sikorskiego 428.

RZESZÓW – Zlecenie transportu odpadów komunalnych do PSZOK. (Klient Indywidualny) – Zlecenie winno mieć wypełnione czytelnie wszystkie wymagane pola.

RZESZÓW – Upoważnienie JEDNORAZOWE do PSZOK. (Klient Indywidualny) – Upoważnienie winno mieć wypełnione wszystkie wymagane pola czytelnie. Wypełnione upoważnienie dostarczamy wraz z posegregowanymi odpadami do PSZOK.

TRZEBOWNISKO – Upoważnienie JEDNORAZOWE do PSZOK. (Klient Indywidualny) – Upoważnienie winno mieć wypełnione wszystkie wymagane pola czytelnie. Wypełnione upoważnienie dostarczamy wraz z posegregowanymi odpadami do PSZOK.