Informacje dla mieszkańców gminy Trzebownisko

„Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów”

Punkt PSZOK dla mieszkańców Gminy Trzebownisko
Otwarty w każdą ŚRODĘ w godzinach 10:00 – 18:00

MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. informuje, odpady będą odbierane w PSZOK (Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów) zlokalizowanych przy:

ul. Ciepłownicza 11

Punkt PSZOK dla mieszkańców Gminy Trzebownisko
Otwarty W każdą ŚRODĘ w godzinach 10:00 – 18:00

Do PSZOK-ów mieszkańcy winni przywozić posegregowane odpady, przygotowane w taki sposób by ich
rozładunek czasowo ograniczyć do minimum.

W przypadku wątpliwości lub niejasności prosimy o kontakt telefoniczny:
MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. Dyspozytorzy tel.: 17 8613031, 17 8613032

Mieszkańcy Gminy Trzebownisko niebędący właścicielami posesji lub świadczący usługi przewozu mogą oddawać odpady do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów jedynie na podstawie jednorazowych upoważnień.

Upoważnienie jednorazowe

 • Upoważnienie winno mieć wypełnione wszystkie wymagane pola czytelnie.
 • Pracownik PSZOK ma prawo przed przyjęciem odpadów zweryfikować zadeklarowany
  w upoważnieniu rodzaj odpadów jak i ilość, oraz nanieść stosowne poprawki.
 • W razie nieścisłości pracownik przed przyjęciem odpadów będzie kontaktował się z
  właścicielem posesji a w przypadku wątpliwości co do rodzaju lub charakteru
  odpadów niewskazującego jako odpad powstały w gospodarstwie domowym
  przekaże dane upoważnionym organom do kontroli posesji zadeklarowanej
  w upoważnieniu.