Worki do segregacji odpadów można odebrać w siedzibie firmy przy al. Gen. W .Sikorskiego 428 oraz ul. Ciepłowniczej 11 lub kontaktując się telefonicznie by przy
następnym odbiorze odpadów pracownicy dostarczyli bezpośrednio na posesję.

Pojemniki są dzierżawione przez firmę odbierającą odpady na czas podpisania umowy na wywóz odpadów. Jeżeli pojemnik zostanie uszkodzony poprzez użytkowanie
wymiana leży po stronie firmy dzierżawiącej. Jeżeli pojemnik zostanie uszkodzony mechanicznie przez użytkującego lub zostanie skradziony, opłatą za dostarczenie nowego pojemnika zostaje obciążony użytkownik.

Stroną dla mieszkańca w zawartej umowie jest Wydział Gospodarki Komunalnej. Cennik opłat jest podany na stronie Wydziału Gospodarki Komunalnej Miasta Rzeszowa

Mieszkańcy Rzeszowa mogą dostarczyć żywą choinkę do PSZOK’ów, lub może zostać ona odebrana sprzed posesji w płatnym worku na odpady zielone. Fakt wystawienia w worku prosimy zgłaszać dyspozytorom

Odpady zielone Mieszkańcy Rzeszowa z domków jednorodzinnych mogą dostarczyć do PSZOK’ów, lub po umieszczeniu w płatnych workach na odpady zielone i zgłoszeni dyspozytorom MPGK będą odebrane spod posesji w ustalonym dniu.

Mieszkańcy Rzeszowa mogą zakupić worki na odpady zielone na sztuki lub w pakietach w wyznaczonych punktach Miasta Rzeszowa. Szczegółową listę punktów znajdziecie Państwo wybierając z menu „Odbiór Odpadów – Gmina Miasto Rzeszów – Punkty sprzedaży worków na odpady zielone”

Punkt PSZOK dla mieszkańców Rzeszowa czynny jest w lokalizacji Ciepłownicza 11 oraz Sikorskiego 428 w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10:00-18:00 w soboty w godzinach 09:00-17:00 oraz „dodatkowo” w okresie od 1 kwietnia do 31 października w piątki od 10:00-18:00.