Świadczymy dla Państwa usługi.

Zakład Odbioru Odpadów

W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Zakład Odbioru Odpadów można się kontaktować w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 16:00

addres

35-304 Rzeszów,
al. gen. Wł. Sikorskiego 428

Telefon

(17) 8613031
(17) 8613032

Zakład  Odbioru Odpadów, dysponujący specjalistycznymi pojazdami z przeszkoloną załogą zapewnia systematyczny odbiór odpadów komunalnych  zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Odbiór odpadów odbywa się zgodnie z opracowanym harmonogramem, na terenie Miasta Rzeszowa i Gminy Trzebownisko. Odbierane odpady są przekazywane do naszego Zakładu Zagospodarowania Odpadów celem dalszego zagospodarowania. Zakład świadczy również usługi, po uprzednim uzgodnieniu terminu, odbioru odpadów wielkogabarytowych (max 2 razy w roku ).