Zakład Oczyszczania świadczy w pełnym zakresie usługi letniego i zimowego utrzymania ulic, placów i chodników Miasta Rzeszowa. Bieżące oczyszczanie letnie ulic zmniejsza uciążliwości związane z zapyleniem powietrza jako efektu intensywnego ruchu kołowego i poprawia estetykę Miasta. Utrzymanie zimowe umożliwia i ułatwia bezpieczne poruszanie się pojazdów w trudnych warunkach zimowych. Specjalistyczne pojazdy MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. cały rok skutecznie pracują na rzecz ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców, bezpieczeństwa i komfortu komunikacji samochodowej.

Prace związane z letnim i zimowym utrzymaniem ulic, placów i chodników w tym ręczne i mechaniczne usuwanie odpadów realizowane jest praktycznie przez całą dobę. Wiele prac jak zmiatanie ulic, utrzymanie zimowe, opróżnianie koszy odbywa się nocą aby w każdy dzień Miasto było bezpieczne i witało swoich mieszkańców czystym wyglądem.

Telefon

(17) 850 80 07

E-mail

akcja_zima@mpgk.pl

Siedziba Zakładu Oczyszczania
(Letnie Utrzymanie Dróg)

ul. Szpitalna 26
35-065 Rzeszów

Siedziba Zakładu Oczyszczania
(Zimowe Utrzymanie Dróg)

ul. Ciepłownicza 11
35-322 Rzeszów