Pragniemy Państwa poinformować, że w dalszym ciągu świadczyć będziemy na rzecz Gminy Miasto Rzeszów usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. We wskazanych dniach odbioru odpadów prosimy o udostępnienie pojemników lub worków najpóźniej do godziny 6.00. Ułatwi nam to należyte i terminowe wykonanie usługi.