1/2023 – Mycie pojemników ustawionych na terenie miasta Rzeszowa przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów: tworzyw sztucznych, szkła, papieru i puszek metalowych.